Wil je je monumentale pand gaan verbouwen en restaureren? Overweeg je om een monumentaal pand aan te schaffen en wil je weten of dit realistisch en haalbaar is? Wil je een monumentaal pand herbestemmen en heb je een ontwerp nodig? Wil je weten wat de impact is van verduurzamen op het pand? Op deze pagina vind je alle diensten van Buro Koek.
Met meer dan twaalf jaar ervaring is architectenbureau BuroKoek helemaal thuis in de wereld van gemeentelijke monumenten, Rijksmonumenten en andere panden met historische waarde. We helpen je graag met de planvorming en benutten de volledige potentie van je monument. De meest gestelde vraag aan ons is wat de eerste stap is als je verbouwplannen hebt. Voordat we al je vragen kunnen beantwoorden adviseren we allereerst om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Dit doen we middels een Analyse.

Direct naar

dienstenoverzicht

De meest gestelde vraag aan ons is wat de eerste stap is als je verbouwplannen hebt. Voordat we al je vragen kunnen beantwoorden adviseren we allereerst om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Dit doen we middels een Analyse. In de Analyse presenteren we het ontwerp op plattegrondniveau. Ter voorbereiding vragen we onze opdrachtgevers om a.d.h.v. een programma van eisen (ofwel een wensenlijst) en sfeerbeelden hun wensen te verduidelijken. Middels een locatiebezoek bespreken we deze sfeerbeelden en bekijken we de ligging van het pand, het daglicht en de sfeer dat het pand uitademt. Tijdens dit locatiebezoek worden metingen verricht en foto’s gemaakt. Na enkele weken volgt er een gedegen onderzoek en een ontwerp. We ronden de Analyse fase af middels een presentatie a.d.h.v. een presentatieboek.

Dummy om te zorgen dat de eerste toggle gesloten is

Zodat alle items gesloten zijn bij de start

Analyse

Laat ons de potentie van de ruimte onderzoeken middels een Analyse van de indelingsmogelijkheden op plattegrond niveau. Deze stap adviseren we vaak als ……..
Lees meer >

Informatief bouwplan

Om te toetsen of de gemeente mee wil gaan in je verbouwplannen, kunnen we een vooroverleg aanvragen. Bij iedere gemeente heet dit anders …….
Lees meer >

Koeklook

Laat de Analyse uitwerken tot een ruimtelijk ontwerp middels een film. Waarbij alle materialen, kleuren en de sfeer zichtbaar wordt. Laat je verrassen door …..
Lees meer >

Omgevingsvergunning

Om een bouwvergunning te krijgen dient er veel tekenwerk verricht te worden. Zo krijgt de gemeente een volledig beeld van het pand en de beoogde verbouwing. De bestaande situatie …..
Lees meer >

Bouwvoorbereiding

Tijdens de bouwvoorbereiding hebben uitvoerende partijen opdracht gekregen voor uitvoering en zullen zij hun werkzaamheden voorbereiden. Wij staan alle …..
Lees meer >

Prijs- en contractvorming

Aan een verbouwing van een monument werken als gauw zo’n 20 partijen mee. We vragen offertes aan op basis van de door ons gemaakte werktekeningen. Bij een nieuw ……..
Lees meer >

Bouwbegeleiding

Je kunt ons inschakelen om de directie te voeren en het bouw- en renovatieproces te begeleiden en toezicht te houden tijdens de uitvoering van het project. Het begeleiden ……
Lees meer >

De meest gestelde vraag aan ons is wat de eerste stap is als je verbouwplannen hebt. Voordat we al je vragen kunnen beantwoorden adviseren we allereerst om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Dit doen we middels een Analyse. In de Analyse presenteren we het ontwerp op plattegrondniveau. Ter voorbereiding vragen we onze opdrachtgevers om a.d.h.v. een programma van eisen (ofwel een wensenlijst) en sfeerbeelden hun wensen te verduidelijken. Middels een locatiebezoek bespreken we deze sfeerbeelden en bekijken we de ligging van het pand, het daglicht en de sfeer dat het pand uitademt. Tijdens dit locatiebezoek worden metingen verricht en foto’s gemaakt. Na enkele weken volgt er een gedegen onderzoek en een ontwerp. We ronden de Analyse fase af middels een presentatie a.d.h.v. een presentatieboek.

We vinden het belangrijk om een klik te hebben met onze opdrachtgever. Het vertalen van persoonlijke wensen kan alleen door goed te luisteren. Door te praten met plaatjes begrijpen we waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Uit ervaring weten we dat het pand vaak de oplossing dicteert. Het is aan ons om ook daar naar te luisteren. Soms is een bouwkundige ingreep nodig, om tot de beste oplossing te komen. Dit schuwen we niet. We proberen altijd om het pand recht aan te doen, zonder de wensen van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. BuroKoek maakt een tijdloos ontwerp van binnenuit gedacht. Vanuit de behoefte van de gebruiker. Onze ontwerpen ademen de historie van het pand en ogen sereen. Deze rust, in structuur, kleur en materiaalgebruik is in onze ogen het mooiste compliment dat je kunt krijgen.
Na de Analyse ligt er een gezonde basis voor het maken van een globale begroting door een van onze aannemers. Tegelijkertijd kunnen we bij de gemeente het plan indienen als schetsplan. Dit is de voorfase van het aanvragen van een bouwvergunning. Zo kunnen de kaders bij de gemeente verkend worden en de kosten in beeld gebracht worden. De vervolgfase is de Koeklook, waarin we het ontwerp driedimensionaal uitwerken. In deze fase worden zowel de bouwkundige ingrepen als maatwerk meubels en inrichting getoond om de complete look and feel te presenteren. De Koeklook dus. Door deze aanpak kunnen we tot in detail alles met je doorspreken. En voorkomen we misinterpretatie of vertraging verderop in het proces.