Onderzoek

Koopscan monument

Onderzoek door Buro Koek kan starten met een Koopscan. Is dit monument het pand van je dromen? Breng een locatiebezoek met een van ons en laat je adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de aankoop van het monument. Mocht je ons een koopscan laten verrichten, zorg dan dat je de kaders helder hebt. Wat zijn je plannen, je wensen en wat is het budget.

Bidbook

Als je een uniek monument op het oog hebt en de huidige eigenaar vraagt om een doordacht plan, dan kan hij om een bidbook vragen. Dit kan gevraagd worden door bijvoorbeeld een gemeente of een particuliere eigenaar. Een bidbook is een smakelijk presentieboek waarin je je visie etaleert. Laat ons buro onderzoek voor je doen naar de betekenis van het pand in de regio en laat ons aangeven middels beeld en tekst wat je plannen zijn voor de nabije toekomst en waarom dit monument juist jou gegund zou moeten worden.

Herbestemming monumentaal

Het slim hergebruiken van bestaande panden is een opgave van deze tijd. Een creatief ontwerp faciliteert andere gebruiksfuncties in bestaande oude woningen of bedrijfsgebouwen. Een leuke uitdaging die wij graag, samen met jou, aangaan.

Duurzaamheidsonderzoek monument

Wanneer je een pand wilt verduurzamen zijn er veel mogelijkheden. Gemeenten willen een duurzaamheidsadvies zien om te beoordelen of het pand voldoet aan de eisen van vandaag de dag. Voor renovatie gelden andere eisen (BENG) dan voor nieuwbouw (ENG). In combinatie met renovatie, kan het isoleren van een monument veel vragen opwerpen. Door het aanbrengen van isolatieglas, muur- of dakisolatie ontstaat een domino effect van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het uiterlijk van het monument. Laat ons een advies uitbrengen.

Bouwhistorisch onderzoek

De gemeente vraagt eigenaren een pand met een monumentale status te laten onderzoeken door een historicus. Middels een Bouwhistorisch rapport zal deze verslag leggen. Op deze manier heeft de gemeente grip op de authentieke onderdelen van zowel binnen als buiten. In de waardebepaling wordt geclassificeerd wat welke waarde heeft. We sturen een bouwhistoricus aan en laten een onderzoek voor je verrichten.

Asbestinventarisatie

Vanwege veelvuldig asbestgebruik tot de jaren 80 bevatten veel oude panden asbesthoudende materialen. De gemeente vraagt om een gecertificeerd bedrijf te laten onderzoek of er asbest in het pand aanwezig is. We sturen deze partij aan en laten een rapport voor je opmaken.

Bekijk wat we nog meer voor jou kunnen doen…