Ervaring van een interieurarchitect over de PFAS* regelgeving tijdens de voorbereiding van een aanbouw

Vanaf juli jl. is er een tijdelijk handelingskader PFAS houdende grond en bagger gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i.v.m. de zorg over natuur- en gezondheidsrisico’s. Ondanks dat er onderzoek gedaan wordt door het RIVM zijn er nog geen gevolgen van dit gezondheidsrisico bekend. Uit voorzorg worden nu strenge eisen gesteld aan het afvoeren van grond wat grote gevolgen voor o.a. de bouw zal hebben. BuroKoek deelt in deze blog hoe de PFAS regelgeving voor vertraging kan zorgen tijdens je verbouwing.

*Wat is PFAS eigenlijk?

PFAS [uitgesproken als Peefas] staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een verzamelnaam van niet natuurlijk stoffen die in de grond en in grondwater terecht gekomen zijn. Een aantal van deze stoffen is toxisch. Waaronder de stof PFOS. De PFAS stoffen zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar. Lees meer hierover op de website van Rijkswaterstaat.

Wanneer krijg je te maken met de PFAS regelgeving?

Zodra je je grond door een grondbedrijf laat afvoeren. Een grondbedrijf dient een schone grondverklaring te hebben om de grond opnieuw toe te passen. PFAS houdende grond dient het grondbedrijf naar een grondbank af te voeren voor sanering. Blijft de grond op hetzelfde perceel of kan iemand in je netwerk het gebruiken omzeil je dat vraagstuk.

 

 

 

 

 

Je gaat verbouwen, hoe groot is de kans dat er PFAS in je grond zit?

Een PFAS vervuiling die de gestelde norm overschrijdt komt voor in 80% van de gevallen waar grond wordt afgegraven. Door luchtvervuiling en neerslag belanden de stoffen in de grond. Alleen bebouwde of bestrate delen hebben minder kans op PFAS. Zodra je dus te maken krijgt met grondafvoer omdat je wilt verbouwen loop je tegen de regelgeving aan. Dat is ook al als je een vijver in je tuin wilt maken. In ons geval kwamen we in aanraking met de PFAS regelgeving omdat de verbouwing een aanbouw betrof, waar grondwerk voor nodig was.

Werkwijze bodemonderzoek bedrijf

1. Bodemonderzoek
2. Uitslag grondanalyse
3. Uitslag PFAS onderzoek

 

1. Bodemonderzoek

Een gespecialiseerd bedrijf voert bodemonderzoek uit d.m.v. het nemen van enkele samples op willekeurige plekken. De grond wordt onderzocht op bodemvreemden materialen, waaronder asbest of asbesthoudende materialen. De diepte komt overeen met het uit te graven niveau.

 

2. Uitslag grondanalyse

Na één week volgt de uitslag van het algemene bodemonderzoek, waarbij de grond o.a. ingedeeld wordt in een van de volgende klassen:
_wonen
_achtergrondwaarde
_industrie
_niet toepasbaar
Klasse ‘industrie’ en ‘niet toepasbaar’ betekent vervuilde grond, waarna deze gesaneerd dient te worden. Valt de grond in de eerste twee klassen is er nog niets aan de hand.

 

3. Uitslag PFAS onderzoek

Twee weken later volgt de uitslag van het PFAS onderzoek. Zoals eerder vermeldt is de kans groot dat de grond vervuild is met PFAS houdende stoffen. Er mag niet meer dan 0,1 microgram van de stoffen in één kilo te verwijderen grond zitten. Is dit wel het geval, dan dient de grond gesaneerd te worden.

 

Welke kosten brengt de PFAS regelgeving met zich mee, aan bodemonderzoek en sanering?

Een algemeen bodemonderzoek kost bij een oppervlakte van 50 m2 ca. € 450,- excl. BTW. Indien de grond gesaneerd dient te worden zijn de kosten ca. € 20,- per ton, exclusief transport en BTW. Met andere woorden; het saneren van één kuub zand, dat gemiddeld 1500 kg weegt, kost ca. € 30,- (1,5 ton/m3). Het loont wel de moeite om meerdere offertes op te vragen bij grondbanken, indien de grond gesaneerd dient te worden.

Bij een nieuwe aanbouw van ca. 50m2 praat je dan al gauw over een bedrag van ca. € 2.000,- aan saneringskosten. Bij wat grootschaliger projecten kunnen die kosten dus aardig oplopen.
Na de stikstofproblematiek staat de bouw nu alweer voor een nieuwe uitdaging.

1 bigbag is 1 Kuub grond

Conclusies PFAS regelgeving

Tijdens een verkennend bodemonderzoek bepaalt een gecertificeerd monsternemer waar en hoeveel samples er genomen worden, om tot een betrouwbaar oordeel te komen over de betreffende locatie. Je kunt de regelgeving omzeilen door de grond in je eigen tuin of perceel te verspreiden, of wellicht weet je iemand anders die het kan gebruiken. De grond zal hoogst waarschijnlijk teveel PFAS houdende stoffen bevatten, net als ca. 80% van alle grond in Nederland. Kan je het zand niet elders onderbrengen dan bij de zandbank loop je tegen deze regelgeving aan. De komende tijd zullen door stagnatie de wachttijden bij de zandbanken oplopen en de prijzen stijgen.

 

Mogelijke oplossing: PFAS etende bacterie!

Er gloort hoop aan de horizon. In Amerika is er door de Princeton University baanbrekend onderzoek gedaan naar een PFAS etende bacterie. Het is nog te voorbarig om het probleem hiermee van tafel te schuiven.

Over BuroKoek

BuroKoek blinkt uit in creatieve interieurarchitectuur voor historische gebouwen. Bekijk hier een voorbeeldproject voor meer inspiratie en neem contact met ons op voor onze aanpak van jouw vraagstuk.

Geschreven door Jolanda van Deventer