Bouw + Uitvoering

Bouwvoorbereiding

Tijdens de bouwvoorbereiding hebben uitvoerende partijen opdracht gekregen voor uitvoering en zullen zij hun werkzaamheden voorbereiden. Wij staan alle partijen te woord met vragen en stemmen af met andere partijen om alles goed op elkaar af te stemmen. Er zitten veel grijze gebieden tussen alle uitvoerende partijen. Het is belangrijk om vooraf goede afspraken te maken. Ook het plannen is onderdeel van de bouwvoorbereiding. De aannemer maakt de planning en wij stemmen af met overige uitvoerende partijen.

Projectmanagement en bouwbegeleiding verbouw en renovatie monument

Je kunt ons inschakelen om de directie te voeren en het bouw- en renovatieproces te begeleiden en toezicht te houden tijdens de uitvoering van het project. Het begeleiden van een bouwproces is ingrijpend als het geen dagelijks werk is. Een externe partij staat er zakelijk in en kent de slagen van de zweep. Door ons de bouwbegeleiding te laten doen, ontzorgen we de opdrachtgever zodat jij door kunt blijven werken. We bewaken tevens het beloofde resultaat. Ook tijdens de uitvoering zijn nog veel keuze te maken. De uitvoeringstekeningen geven houvast, maar niet alles is vast te leggen op tekening. We werken daarom bij voorkeur met een bekende aannemer. Zodat onvoorziene situaties, die zich in iedere verbouwing laten zien, op de juiste manier aangepakt en opgelost kunnen worden.

Bouwtoezicht (tijdens de uitvoering)

We komen naar de bouw bij aanvang werkzaamheden van bepaalde uitvoerende partijen. We doen dit om werktekeningen in het werk door te spreken en evt. vragen te beantwoorden. Ook zullen we regelmatig een bezoek plannen om met de uitvoerder door het pand heen te lopen en om te bespreken wat niet volgens tekening is uitgevoerd of voor verbetering vatbaat is. We proberen dit uiteraard te voorkomen door vooraf te overleggen. In een dergelijk geval zijn onze tekeningen altijd leidend. Soms is het niet mogelijk om uitvoering volgens tekening te doen. Dan zal er in het werk een passende oplossing bedacht worden.

Constructieve berekeningen

We weten dat een bouwkundige ingreep een plan kan vlot trekken. De technische uitwerking en keuzes maken de ingreep succesvol of juist niet. We bespreken de mogelijkheden met onze constructeur en maken tekeningen en berekeningen t.b.v. een bouwvergunning bij de gemeente en/of voor uitvoering. Deze gegevens worden verwerkt in technische bouwtekeningen, waarop de aannemer zijn offerte zal baseren.

Oplevering bouw

Nadat gereedkoming van de bouw zal de vooroplevering plaatsvinden in het bijzijn van de aannemer en opdrachtgever. Alle openstaande punten zullen genoteerd worden en in een rapport van oplevering opgenomen worden. De aannemer en overige partijen spreken af wanneer e.e.a. afgerond zal worden. Na deze periode zal er een eindoplevering plaatsvinden met bovengenoemde partijen waarna de bouw zijn voltooiing eindigt.

Geschreven bestek monumenten

Indien gewenst kunnen we een bestek schrijven. Dit kan zowel ethisch als technisch. In een bestek wordt omschreven wat de kwaliteit van ieder onderdeel heeft en wordt textueel omschreven welke merken worden voorgeschreven. We vinden dit onderdeel voor renovatie niet zinvol. Een bestek heeft pas zin als er sprake is van nieuwbouw of aanbesteding van nieuwbouw. Hiermee beperk je de vrije interpretatieruimte tot een minimum. Waardoor een vergelijking met meerdere bouwbedrijven betrouwbaarder wordt. We geloven voor renovatie meer in een betrouwbare aannemer die kan meedenken.

Bekijk wat we nog meer voor jou kunnen doen…