Als je plannen hebt om je monument te gaan verbouwen dan roept dit allerlei vragen op. Hieronder hebben we er een paar voor je verzameld. Mocht je vraag er niet bij zitten of heb je behoefte aan meer antwoorden of aanvullende informatie, neem contact met ons op of vraag de Checklist verbouwen monument op.

WAAROM ZIJN JULLIE DE JUISTE PARTIJ VOOR ONZE VERBOUWING?

Kies voor BuroKoek als je verrast wil worden met een ontwerp waar je zelf niet opgekomen zou zijn en als je op zoek bent naar een bureau dat je kan ontzorgen wat betreft regelgeving van de gemeente, het bouwproces en persoonlijk contact.

WAT ZIJN DE VERVOLGSTAPPEN VOOR HET VERBOUWEN EN/OF RENOVEREN VAN ONS MONUMENT?

We starten met een Analyse waarin we de mogelijkheden van het pand verkennen en onderzoeken. Vervolgens komen we met een tweedimensionaal ontwerp. Daarna werken we het ontwerp driedimensionaal uit. Na de ontwerpfase komen we met behulp van externe partijen tot een startbegroting waarna we de bouwvergunning aan kunnen vragen. Dan volgt de bouwvoorbereiding en tot slot begeleiden we de bouw tot de oplevering.

KUNNEN JULLIE ONS HELPEN BIJ HET AANVRAGEN VAN BOUWVERGUNNINGEN BIJ DE GEMEENTE?

Jazeker. Om een omgevingsvergunning in te kunnen dienen zet BuroKoek a.d.h.v. oorspronkelijke bouwtekeningen de bestaande situatie digitaal opzetten. Nadat het plan definitief is kan de nieuwe situatie opgezet worden, aangevuld met constructieberekeningen, relevante details en berekeningen. Die wij ook voor onze opdrachtgevers kunnen verzorgen.

KUNNEN JULLIE ONS HELPEN BIJ HET HERBESTEMMEN VAN EEN MONUMENT?

Ja, dat kunnen wij. Indien er plannen zijn om de functie van een pand te wijzigen is het raadzaam om de gemeente te benaderen en om de huidige bestemming van het pand op te vragen. Mocht de nieuwe functie niet stroken met de huidige bestemming, dan zullen we bij de gemeente een schetsplan indienen om te toetsen of de nieuwe bestemming denkbaar is voor de gemeente. Er is onderzoek voor nodig om een gedegen plan in te kunnen dienen.

WAT MOGEN WE VERANDEREN AAN ONS MONUMENT?

Afhankelijk van de authenticiteit en gaafheid van het monument zal de gemeente haar erfgoed beschermen. Toch zijn er vaak wijzigingen nodig om een pand te laten voldoen aan de wensen en eisen van vandaag de dag. Door ons een Analyse te laten maken geven we een indicatie van wat er aan jouw monumentale pand veranderd mag worden. De monumentencommissie beslist uiteindelijk of de wijziging geoorloofd is.

HOE VERDUURZAMEN WE ONS MONUMENT?

De energieprestatienorm ligt hoog in ons land. Duurzaamheidsmaatregelen zijn kostbaar maar nodig. Ze slokken vaak een groot deel op van het budget. D.m.v. een duurzaamheidsonderzoek bekijken we wat efficiënt en haalbaar is. Dit is voor ieder pand anders.

KUNNEN JULLIE ONS GROEIENDE BEDRIJF ADVISEREN OVER VERBOUWEN OF VERHUIZEN?

Middels een Monumenten Analyse onderzoeken we a.d.h.v. de ligging, de locatie, het programma van eisen, de indelingsmogelijkheden en de kosten of de huidige locatie voldoet na een verbouwing.

WAT MOETEN WE MET ONZE BEDRIJFSRUIMTE NU VEEL MEDEWERKERS THUIS WERKEN?

Thuiswerken is fijn om geconcentreerd te kunnen werken. Toch zullen fysieke ontmoetingen nodig zijn om de bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen en om medewerkers in contact te brengen met elkaar. Bedrijfsruimtes zullen wellicht meer ontmoetingsplekken worden waar teamoverleg of sociale activiteiten plaatsvinden.. Dit vraagt om een ander gebruik van de ruimte en daarom vaak een gewijzigde indeling. Daarbij kan het interessant zijn om te laten onderzoeken of een deel van het pand geschikt gemaakt kan worden voor onderverhuur.

KUNNEN JULLIE ONS MEER GRIP GEVEN OP DE KOSTEN OF INVESTERING VAN EEN RENOVATIE EN/OF VERBOUWING VAN ONS MONUMENT?

Bij BuroKoek hebben we veel ervaringscijfers van interieurprojecten die afgerond zijn. Deze gebruiken we om een indicatie van de kosten te geven. Vandaag de dag kampen we met stijgende prijzen en product schaarste. We doen er op dit moment niet goed aan om op onze ervaringscijfers gebaseerd op het verleden te vertrouwen. Daarom laten we onze aannemers een open begroting maken op basis van een Analyse.

WAT ZIJN DE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VAN ONS MONUMENT? WAT IS TOEGESTAAN?

Om te weten of je uit kunt breiden dien je er het bestemmingsplan bij de gemeente op na te lezen. Hierin staat wat de maximaal toegestane oppervlak is wat bebouwd mag worden. Een groot perceel hoeft nog niet te betekenen dat je veel mag uitbreiden. Aan de voorzijde is uitbouwen of veranderen aan een monument uitgesloten. Op het achtererf en zij erf mag er meer. De uitbreiding moet recht doen aan het monument. Laat ons de kaders verkennen en de mogelijkheden onderzoeken.

WE OVERWEGEN DE AANKOOP VAN EEN MONUMENT EN WILLEN WETEN OF DIT HAALBAAR IS?

Bel ons voor een locatiebezoek en laat ons ter plekke beoordelen wat de status is van het monument en wat de globale mogelijkheden zijn. Stuur ons van te voren een wensenlijst en een link naar de makelaarswebsite.

Wil je weten wat wij je nog meer kunnen bieden?