Papierwinkel gemeente

Indienen Informatief Bouwplan

Om te toetsen of de gemeente mee wil gaan in je verbouwplannen, kunnen we een vooroverleg aanvragen. Bij iedere gemeente heet dit anders; een Informatief bouwplan, een Principeverzoek of een Vooroverleg. In alle gevallen wil de gemeente grip krijgen op de omvang van je voorgenomen wijzigingen en de renovatie van het pand. Een Informatief bouwplan kan ook dienen om af te tasten of een ingreep wordt toegestaan, voordat je alles laat uitwerken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het advies wat de gemeente geeft. Het nadeel is dat er geen wettelijk termijn aan deze toetsing is toegekend. Er kan geen tijdsdruk uitgeoefend worden. We ervaren dat een vooroverleg vertrouwen wekt. Hierna kan er een Omgevingsvergunning worden ingediend.

Indienen van een Omgevingsvergunning

Om een bouwvergunning te krijgen dient er veel tekenwerk verricht te worden. Zo krijgt de gemeente een volledig beeld van het pand en de beoogde verbouwing. De bestaande situatie wordt volledig in kaart gebracht en de nieuwe situatie. Door vòòr en na te vergelijken kan de wijziging beoordeeld worden. Het plan wordt getoetst aan het bouwbesluit. Hiervoor zijn berekeningen nodig om aan te tonen dat je voldoet aan de eisen. De regels voor renovatie zijn toleranter dan voor nieuwbouw. Als monument eigenaar ben je verplicht om meer onderdelen in te dienen. Wat gevraagd wordt, verschilt sterk per gemeente. Indien je aanvraag niet volledig is zal er een verzoek om aanvullende gegevens gedaan worden.

Bestemmingsplan wijziging

Als je wilt herbestemmen, dan kijk je naar de bestemming van het monument. Dit kun je navragen bij de gemeente. Een winkel heeft niet per definitie een kantoorbestemming en je kunt niet zomaar in oude fabriek gaan wonen als er geen woonbestemming op zit. Het kan verdedigbaar zijn waarom je een bestemming wil wijzigen. Toch zal de betreffende gemeente moeten beoordelen of een wijziging denkbaar is en of dit in lijn is met de toekomstplannen van de gemeente. Als dit middels een Informatief bouwplan zo blijkt te zijn, dan zal er officieel een bestemmingsplanwijziging ingediend moeten worden. Dit kunnen wij voor je doen. Het is een lange procedure, maar het kan de eerste stap zijn naar een unieke kans om een bijzonder pand te betrekken.

Materiaalstaat monumenten

Laat ons ter voorbereiding op de uitvoering een materiaalstaat aanleggen met de afwerking van iedere ruimte omschreven. Door de ruimtes te nummeren kan je dit omschrijven. Dit voorkomt veel vragen tijdens de uitvoering.

Ruimteboek

In een Ruimteboek laten we de gemeente weten wat er gaan veranderen per ruimte. Het lijkt op een geschreven materiaalstaat, maar het is beeldender. In een Ruimteboek laten we o.a. zien wat er wijzigt aan de vloer, het plafond voorzien van sierlijsten en ornamenten en de wanden. Dit kan middels plattegronden of 3D afbeeldingen.

Toelichten Monumentencommissie

Als je een monument gaat verbouwen, dan wordt de architect en opdrachtgever uitgenodigd om het plan toe te lichten. Door een onderbouwde toelichting en een duidelijke visie zullen we de commissie meenemen in het ontwerp en wensen van de opdrachtgever. Ook zullen we vragen beantwoorden. We kunnen vooraf niet altijd inschatten welke mening de gemeente is toegedaan over het plan. Echter in grote lijnen is er een rode draad te herkennen in wat waardevol en beschermd zal zijn en waar ruimte is voor verandering. Soms is een wijziging cruciaal voor de opdrachtgever. De gemeente kan om aanvullend onderzoek vragen als zij niet over voldoende informatie beschikt om een onderbouwde keuze te kunnen maken.

Bekijk wat we nog meer voor jou kunnen doen…