Cijfertjes

Bierviltjebegroting

Laat een globale begroting van de analyse maken om tot een realistisch budget te komen. In de analyse komt in grote lijnen de omvang van de wijzigingen in beeld. Het plan moet nog handen en voeten krijgen. Op basis van ervaringscijfers zijn wij in staat om al snel een grove inschatting van de kosten maken. Voordeel van deze aanpak is dat we een kostenindicatie geven nog voordat we een aannemer inschakelen. Wij schatten de overige posten in om tot een totaalbedrag te komen.

Startbegroting

Nadat de Koeklook gemaakt is en er akkoord is gekomen op het definitieve ontwerp zal het plan becijferd worden. In een startbegroting laten we de aannemer a.d.h.v. foto’s, een beschrijving, plattegronden en de Koeklook een globale begroting maken. Vervolgens laten we een interieurbouwer op basis van een gemaatvoerde Koeklook met beschrijving een globale begroting uitbrengen. Deze twee posten vullen we aan met de overige posten zoals vloerafwerking, verlichting en akoestiek. Ons honorarium maakt ook onderdeel uit van de startbegroting. Zo komen we tot een totaalbedrag. Na deze startbegroting gaan we bijstellen voordat we het plan verder gaan uitwerken.

Offerteaanvraag

Aan een verbouwing van een monument werken als gauw zo’n 20 partijen mee. We vragen offertes aan op basis van de door ons gemaakte werktekeningen. Bij een nieuw product is het zinvol om een bezoek te brengen aan de leverancier en om van de hoed en rand te vragen. Over het algemeen komen de leveranciers bij ons aan de deur om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Prijsvorming & contractvorming

Aan een verbouwing van een monument werken als gauw zo’n 20 partijen mee. We vragen offertes aan op basis van de door ons gemaakte werktekeningen. Bij een nieuw product is het zinvol om een bezoek te brengen aan de leverancier en om van de hoed en rand te vragen. Over het algemeen komen de leveranciers bij ons aan de deur om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Prijsoverleg aannemer

Indien we een aannemer benaderen om een project van ons uit te voeren, vragen we om een open calculatie. Op deze manier kunnen we zien hoe de aannemer tot zijn bouwsom gekomen is. Het is nuttig om de begroting of offerte aan tafel door te spreken. De aannemer doet vooral bij een globale begroting veel aannames. Het is zinvol om te weten waar de aannemer vanuit gegaan is en of de ingecalculeerde werkzaamheden ook daadwerkelijk nodig zijn. Mocht het nodig zijn om te bezuinigen. Dan kan er na de toelichting van de aannemer in onderling overleg besproken worden waar de concessies te maken zijn. De opdrachtgever is aanwezig bij dit overleg. Dit helpt om grip te krijgen op de omvang van de werkzaamheden, maar ook om te merken of er een klik is met de betreffende aannemer en of er vertrouwen is om de uitvoering aan hem te gunnen.

Bekijk wat we nog meer voor jou kunnen doen…