Meetwerk + tekenwerk

Inmeten bestaande situatie

Veel oude panden hebben geen originele bouwtekeningen meer. Zelfs momenten niet. Indien je toch oorspronkelijk tekeningen hebt, dan zijn ze vaak niet meer up to date met de bestaande situatie. Voordat we een Analyse doen, hebben we kloppende plattegronden nodig. Daarom meten we regelmatig de bestaande situatie in en fotograferen we iedere ruimte. Eenmaal op ons buro worden deze gegevens gedigitaliseerd. Een locatiebezoek wordt ook benut om de locatie zelf, de ligging en het lichtinval te bekijken. Door in het pand te verblijven ervaren we de ruimtes en beginnen we met ideevorming.

3D scan

Om een Analyse te kunnen maken, zijn betrouwbare tekeningen nodig. Oorspronkelijke bouwtekeningen zijn bij monumentale en/of oude panden geen vanzelfsprekendheid. Het inmeten en het digitaal opzetten van tekeningen kan intensief zijn als muren niet recht staat. Een 3D scan biedt dan uitkomst. Hiermee leg je niet alleen het monument geschiedkundig vast, je hebt ook een betrouwbare onderlegger voor de rest van de bouw. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving kan worden gescand. Inclusief de bebouwing van belendende panden en niveauverschillen in het terrein en flora. Zo leg je de historie vast nog voordat je weet wat er gaat veranderen. We laten ook een 3D scan maken als panden te groot worden om in 1 dag in te meten. We brengen altijd nog een locatiebezoek om de ligging en sfeer van het pand te ervaren.

Bouwtekenen(werktekenen)  en bestektekenen

Nadat alle ontwerpkeuzes gemaakt zijn in de Koeklook, zullen we werktekeningen maken ter voorbereiding op de voorgenomen uitvoering. In deze werktekeningen en/of bestektekeningen beschrijven we o.a. materiaalgebruik en afwerking. We maatvoeren de tekeningen zodat uitvoerende partijen een offerte uit kunnen brengen met behulp van de tekeningen. Denk aan slooptekeningen, kozijntekeningen, wanduitslagen voor tegels etc.. We maken ook meubelwerktekeningen. Dit is van toepassing als er maatwerk meubilair ontworpen is, zoals een keuken of een kast. In deze fase blijven we trouw aan het ontwerp en werken we het technisch verder uit. Er zullen in deze fase heel veel aanvullende keuzes gemaakt worden. We zien in deze fase dat het programma van eisen verder wordt uitgebreid.

Kleurenplan

Bij BuroKoek zijn we gek op bijzondere kleurcombinaties. Een lelijke kleur bestaat namelijk niet. Het gaat om de juiste combinatie. Met kleur kan je een ruimte tot leven brengen of juist ingetogen maken. Laat ons een kleurenplan voor je maken, zodat de schilder weet welke kleuren hij in huis moet halen en wat hij moet doen. Ook patronen mogen niet ontbreken. Als je durft stellen we een behang voor en nemen dit op in het kleurenplan.

Vloerenplan

We werken met diverse vloerbedrijven. Wil je een houten vloer, een betonvloer op kleur, een gietvloer of een tegelvloer? We nemen de keuzes op in een vloerenplan, waarin we het oppervlak berekenen. We tekenen principedetails voor een goede afwerking. Denk aan een plintdetail, een uitwendige hoek van een traptrede of een vloerovergang.

Technisch ontwerp en detaillering

Nadat alle ontwerpkeuzes gemaakt zijn in de Koeklook, zullen we werktekeningen maken. De technische aspecten komen dan aan bod, zonder afbreuk te doen aan de vormgeving. Door een ontwerp goed te detailleren breng je het plan op een hoger niveau. Wat zijn de eigenschappen van materialen, hoe ga je om met intensief gebruik van materialen, hoe sluiten materialen aan op elkaar, hoe maak je iets waterdicht. De kennis en ervaring van leveranciers wordt in deze fase benut om de juiste keuzes te maken. Door de juiste detaillering kenmerkt zich een goed buro.

Controle tekenwerk derden

Nadat een offerte geaccordeerd wordt door de opdrachtgever zal de leverancier met een technische tekening komen. Dit wordt ter controle naar ons gestuurd. Maatvoering en juiste afwerking dienen gecontroleerd te worde om fouten te voorkomen. Door de tekeningen te laten accorderen door derden waren bedrijven zich vrij van verantwoordelijkheid.

Bekijk wat we nog meer voor jou kunnen doen…