Ontwerp

Analyse Haalbaarheidsonderzoek

Laat ons de potentie van de ruimte onderzoeken middels een Analyse van de indelingsmogelijkheden op plattegrond niveau. Deze stap adviseren we vaak als de eerste stap in het stappenplan. Nog voordat onderwerpen als budget en smaak aan bod komen onderzoeken wij voor je wat de mogelijkheden zijn a.d.h.v. een programma van eisen en een sfeercollage. Hier gaan kloppende plattegronden aan vooraf. Mocht je niet in bezit zijn van oorspronkelijke bouwtekeningen, dan kunnen wij je pand inmeten en digitaal opzetten.

Koeklook: interieurontwerp en ruimtelijk ontwerp

Laat de Analyse uitwerken tot een ruimtelijk ontwerp middels een film. Waarbij alle materialen, kleuren en de sfeer zichtbaar wordt. Laat je verrassen door de mogelijkheden en toets of dit is wat je wilt. De vertaalslag naar een ruimtelijk ontwerp geeft je inzicht in de lichtinval en schaal. De context is niet los te zien van het ontwerp. Het kan op deze manier bekeken en gewogen worden. De Koeklook kan ook bijdragen in het overtuigen van de gemeente of de buren.

Verlichtingsontwerp

De meerwaarde van een goed verlichtingsplan is groot. Zeker nu we met LED verlichting werken. Het vooraf bepalen en indien nodig berekenen van de benodigde lichtintensiteit maakt dat een ruimte goed functioneert, aan regelgeving voldoet (indien het een bedrijfspand betreft) en bovendien sfeervol is. Een donker plafond kan prachtig ogen, maar zal gecompenseerd moeten worden door meer licht. Verschillende merken kunnen verschillende lichtkleuren laten zien. Dit zorgt niet voor een rustig geheel. Met verlichting kunnen we accenten aanbrengen, waardoor we ons ontwerp beter tot zijn recht laten komen. In bestaande panden is het soms voordeliger om niet alles opnieuw te bedraden. Voor LED is immers een extra stuurleiding nodig. Ook hier hebben we oplossingen voor. Zodra we het verlichtingsplan gereed hebben kan een installateur een betrouwbare offerte uitbrengen.

Akoestisch ontwerp

Een goede akoestiek in een ruimte valt vaak niet op. Een slechte akoestiek wel degelijk. Dat kan je zowel in een woning als in een bedrijf als zeer hinderlijk ervaren. Je kunt je op je werk dan niet goed concentreren en komt oververmoeid thuis. Als je gevoelig bent voor teveel geluid dan kan je werkgenot of woongenot hieronder lijden. Dit wordt onderschat. Als interieurarchitecten zien veel hard materiaalgebruik in ruimtes. In een dergelijk geval zullen we akoestiek aanhalen en voorstellen om een plan te maken. Het is de kunst om een plan te maken waarin de akoestische materialen geïntegreerd worden in het ontwerp en geen hoofdrol gaan spelen.

Plantontwerp

Groen in een werkomgeving is een must. Het draagt niet alleen bij aan een gezond klimaat, het staat ook prachtig. Een ruimte komt letterlijk tot leven wanneer er planten in geplaatst worden. Door een goed doordacht beplantingsplan waarbij iedere plant op de juiste plek komt, voorkom je dat nieuwe planten het niet naar hun zin hebben. Er is niets zo treurig als een plant die staat te verpieteren. Voor opdrachtgevers die geen groene vingers hebben, zijn er ook zijden planten, die bijna niet van echt te onderscheiden zijn.

Bekijk wat we nog meer voor jou kunnen doen…